PRODUKTY

Jaké produkty FLEXIGATE podporuje?

Momentálně podporujeme smlouvy SVR.

Prodej kontraktu

(tzv. převod kontraktu)

USE CASE

Poskytovatel SVR má existující kontrakt se SVR, který chce převést na jiného poskytovatele SVR (např. porucha zařízení)

ZAKLADATEL AUKCE

Poskytovatel SVR

ÚČASTNÍK AUKCE

Poskytovatel SVR

Nákup kontraktu

(tzv. přijetí kontraktu)

USE CASE

Poskytovatel SVR chce přijmout kontrakt od jiného subjektu (např. neuspěl ve výběrovém řízení)

ZAKLADATEL AUKCE

Poskytovatel SVR

ÚČASTNÍK AUKCE

Poskytovatel SVR

PARAMETRY

Základní parametry produktů na platformě FLEXIGATE

Předmět aukce

 • Prodej kontraktu (existující kontrakt s poskytovatelem SVR)
 • Nákup kontraktu (existující kontrakt s poskytovatelem SVR)

Období

Spojitý interval OD a DO

(Například: 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023)

Pásmo

 • Pracovní den
 • Pracovní noc
 • Nepracovní den
 • Nepracovní noc
 • BASE
 • PEAK
 • OFFPEAK

Produkt

 • FCR
 • aFRR+
 • aFRR-
 • mFRR+
 • mFRR-

Nabízené množství v MW

Je konstantní v čase (tzn. není možné nastavit různé množství pro různé časové intervaly).

V případě potřeby může poskytovatel vytvořit více aukcí za různé časové období a s různým množstvím resp. cenou.

Objemová dělitelnost

Ano/Ne

Limitní cena

EUR / MWh

*volitelný parametr

Uzávěrka příjmu nabídek

Do kdy bude možné zadávat / rušit příchozí nabídky.

Uzávěrka vyhodnocení

Informace, do kdy musí být nabídky platné.

Informace z kontraktů s poskytovateli SVR

Cena existujícího kontraktu, případně ID daného kontraktu.

Soukromá poznámka

Pro lepší identifikaci aukce / nabídky.